follow MALE HALF MARATHON TOP TEN TIMES ROUTE 66 Place Name Town St Age Time Pace Date Place/race ===== ==================== =============== == === ============ ===== ===================== 1 Tommy Manning Colorado Spring CO 33 1:09:59 3:20 11-09 Tulsa/Route 66 2 Mark Thompson Edmond OK 35 1:10:34 3:21 11-14 Tulsa/Route 66 3 Joe Jacobs Greensboro NC 25 1:10:35 3:21 11-08 Tulsa/Route 66 4 Clay Mayes III Claremore OK 20 1:10:41 3:22 11-07 Tulsa/Route 66 5 Kory Cool Manhattan KS 21 1:10:43 3:22 11-08 Tulsa/Route 66 6 Joel Stansloski Tulsa OK 23 1:11:03 3:23 11-08 Tulsa/Route 66 7 Sean Birren St. Louis MO 36 1:11:06 3:23 11-09 Tulsa/Route 66 8 Chuck Sloan Tulsa OK 32 1:11:33 3:24 11-09 Tulsa/Route 66 9 Jack Morrow Tulsa OK 22 1:12:02 3:25 11-11 Tulsa/Route 66 10 Tom Nichols Lincoln NE 27 1:12:08 3:26 11-09 Tulsa/Route 66 FEMALE HALF MARATHON TOP TEN TIMES ROUTE 66 Place Name Town St Age Time Pace Date Place/race ===== ==================== ============= == === ============ ===== ===================== 1 Natasha Cockram Tulsa OK 21 1:19:44 3:47 11-13 Tulsa/Route 66 2 Zelia Gomez Oklahoma City OK 38 1:20:25 3:49 11-17 Tulsa/Route 66 3 Lauren Watson Norman OK 25 1:20:38 3:50 11-13 Tulsa/Route 66 4 Janessa Dunn Tulsa OK 21 1:22:59 3:56 11-13 Tulsa/Route 66 5 Emily Dunn Tulsa OK 21 1:22:59 3:56 11-13 Tulsa/Route 66 6 Kristen Radcliff Oklahoma City OK 29 1:24:01 3:59 11-17 Tulsa/Route 66 7 Coleen Casey Troy IL 36 1:24:26 4:01 11-09 Tulsa/Route 66 8 Ginger Lewis Tulsa OK 38 1:25:06 4:03 11-08 Tulsa/Route 66 9 Mindi Rice Lewisville TX 32 1:26:01 4:05 11-07 Tulsa/Route 66 10 Darcy Fuehrer Tulsa OK 33 1:26:14 4:06 111-1 3ulsa/Route 66